uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
قیمت:72,000 تومان
خرید مستقیم
خرید
فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا

فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا

دسته بندی:

کتاب فروشی

اصفهان، مشتاق دوم
پیام مستقیم
تماس تلفنی
فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا مجموعه ی کودک باهوش من🌸بر اساس جدیدترین منابع علمی و روان شناسی برای کودکان ۴ ساله (۴۸ تا ۶۰ ماهه)❤تهیه شده است.در هر دوره از مراحل رشد کودک ،والدین می توانند با مهارت ها، توانایی ها و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین های این مجموعه مهارت و توانایی های کودک خود را ارزیابی کنند💥
🏅تقدیر شده در نهمین جشنواره کتاب برتر ۱۳۹۶
این مجموعه شامل :
🧠شناخت مفاهیم
🧠گفتار و زبان
🧠ریاضی آسان
🧠تمرکز و توجه
🧠مهارت نوشتن
🧠توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله(کتاب راهنمای خانواده)
نویسنده : داریوش صادقی
۶ جلد داخل یک پک به قیمت: ۷۲ هزار تومان

#کودک_باهوش_من #هوش #باهوش #چهارسالگی #کتاب_پرنده #خلاقیت #دقت #دقت_و_تمرکز #آموزش_نوشتن #پرورش_دقت #استعداد #کتاب_کودک #راهنمای_خانواده #مهارت #مهارت_یادگیری #مهارت_یادگیری_زبان #مهارت_یادگیری_کودکان #کودک_دوساله #کتاب_کودک_دانا
فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا مجموعه ی کودک باهوش من🌸بر اساس جدیدترین منابع علمی و روان شناسی برای کودکان ۴ ساله (۴۸ تا ۶۰ ماهه)❤تهیه شده است.در هر دوره از مراحل رشد کودک ،والدین می توانند با مهارت ها، توانایی ها و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین های این مجموعه مهارت و توانایی های کودک خود را ارزیابی کنند💥
🏅تقدیر شده در نهمین جشنواره کتاب برتر ۱۳۹۶
این مجموعه شامل :
🧠شناخت مفاهیم
🧠گفتار و زبان
🧠ریاضی آسان
🧠تمرکز و توجه
🧠مهارت نوشتن
🧠توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله(کتاب راهنمای خانواده)
نویسنده : داریوش صادقی
۶ جلد داخل یک پک به قیمت: ۷۲ هزار تومان

#کودک_باهوش_من #هوش #باهوش #چهارسالگی #کتاب_پرنده #خلاقیت #دقت #دقت_و_تمرکز #آموزش_نوشتن #پرورش_دقت #استعداد #کتاب_کودک #راهنمای_خانواده #مهارت #مهارت_یادگیری #مهارت_یادگیری_زبان #مهارت_یادگیری_کودکان #کودک_دوساله #کتاب_کودک_دانافروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا مجموعه ی کودک باهوش من🌸بر اساس جدیدترین منابع علمی و روان شناسی برای کودکان ۴ ساله (۴۸ تا ۶۰ ماهه)❤تهیه شده است.در هر دوره از مراحل رشد کودک ،والدین می توانند با مهارت ها، توانایی ها و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین های این مجموعه مهارت و توانایی های کودک خود را ارزیابی کنند💥
🏅تقدیر شده در نهمین جشنواره کتاب برتر ۱۳۹۶
این مجموعه شامل :
🧠شناخت مفاهیم
🧠گفتار و زبان
🧠ریاضی آسان
🧠تمرکز و توجه
🧠مهارت نوشتن
🧠توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله(کتاب راهنمای خانواده)
نویسنده : داریوش صادقی
۶ جلد داخل یک پک به قیمت: ۷۲ هزار تومان

#کودک_باهوش_من #هوش #باهوش #چهارسالگی #کتاب_پرنده #خلاقیت #دقت #دقت_و_تمرکز #آموزش_نوشتن #پرورش_دقت #استعداد #کتاب_کودک #راهنمای_خانواده #مهارت #مهارت_یادگیری #مهارت_یادگیری_زبان #مهارت_یادگیری_کودکان #کودک_دوساله #کتاب_کودک_دانافروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا مجموعه ی کودک باهوش من🌸بر اساس جدیدترین منابع علمی و روان شناسی برای کودکان ۴ ساله (۴۸ تا ۶۰ ماهه)❤تهیه شده است.در هر دوره از مراحل رشد کودک ،والدین می توانند با مهارت ها، توانایی ها و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین های این مجموعه مهارت و توانایی های کودک خود را ارزیابی کنند💥
🏅تقدیر شده در نهمین جشنواره کتاب برتر ۱۳۹۶
این مجموعه شامل :
🧠شناخت مفاهیم
🧠گفتار و زبان
🧠ریاضی آسان
🧠تمرکز و توجه
🧠مهارت نوشتن
🧠توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله(کتاب راهنمای خانواده)
نویسنده : داریوش صادقی
۶ جلد داخل یک پک به قیمت: ۷۲ هزار تومان

#کودک_باهوش_من #هوش #باهوش #چهارسالگی #کتاب_پرنده #خلاقیت #دقت #دقت_و_تمرکز #آموزش_نوشتن #پرورش_دقت #استعداد #کتاب_کودک #راهنمای_خانواده #مهارت #مهارت_یادگیری #مهارت_یادگیری_زبان #مهارت_یادگیری_کودکان #کودک_دوساله #کتاب_کودک_دانا
لینک به اشتراک گذاری
uneed.ir/posts/IE7v22s8Pm8
لینک اشتراک گذاری کپی شد.

توضیحات آگهی

کودک باهوش من (۴ سالگی)

مجموعه ی کودک باهوش من🌸بر اساس جدیدترین منابع علمی و روان شناسی برای کودکان ۴ ساله (۴۸ تا ۶۰ ماهه)❤تهیه شده است.در هر دوره از مراحل رشد کودک ،والدین می توانند با مهارت ها، توانایی ها و نیازهای کودک بیشتر آشنا شوند و با الگو گرفتن از تمرین های این مجموعه مهارت و توانایی های کودک خود را ارزیابی کنند💥
🏅تقدیر شده در نهمین جشنواره کتاب برتر ۱۳۹۶
این مجموعه شامل :
🧠شناخت مفاهیم
🧠گفتار و زبان
🧠ریاضی آسان
🧠تمرکز و توجه
🧠مهارت نوشتن
🧠توانایی و استعدادهای کودک چهار ساله(کتاب راهنمای خانواده)
نویسنده : داریوش صادقی
۶ جلد داخل یک پک به قیمت: ۷۲ هزار تومان

#کودک_باهوش_من #هوش #باهوش #چهارسالگی #کتاب_پرنده #خلاقیت #دقت #دقت_و_تمرکز #آموزش_نوشتن #پرورش_دقت #استعداد #کتاب_کودک #راهنمای_خانواده #مهارت #مهارت_یادگیری #مهارت_یادگیری_زبان #مهارت_یادگیری_کودکان #کودک_دوساله #کتاب_کودک_دانا

نظرات کاربران