uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
سوالات متداول
faq-logo

سوالات متداول

یونید چیست؟
یونید را از کجا دانلود کنم؟
چگونه در یونید ثبت نام کنم؟
آیا در ایجاد حساب کسب و کار محدودیتی دارم؟
چه مقدار محدودیت در ثبت آگهی دارم؟
در هر آگهی چه تعداد عکس می توان بارگذاری کرد؟
آیا یونید درگاه پرداخت درون شبکه ای دارد؟
چه آگهی هایی تاییدیه نمی گیرند و رد می شوند؟