بزار انگشتانت به جای پاهایت راه بروند

با اپلیکیشن یونید فروشگاه‌ها، خدمات و به طور کلی کسب و کارهای اطراف خود را پیدا کرده، با آن‌ها گفتگو کنید و از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوید

کسب و کار‌های برتر

چگونه از یونید استفاده کنیم؟

انتخاب مکان خود-icon
انتخاب مکان خودبا تعیین دقیق آدرس، میزان مسافت خود را تا کسب و کارها مشاهده کنید
مشاهده کسب و کارهای اطراف شما
-icon
مشاهده کسب و کارهای اطراف شما می‌توانید لیست آگهی‌ کسب و کارهای محله دلخواه خود را مشاهده کنید.
امکان گفتگو با کسب و کارها-icon
امکان گفتگو با کسب و کارهامی‌توانید درخواست‌های خود را مستقیماً از طریق امکان گفتگو به کسب و کارها ارسال کنید.
دریافت اپلیکیشن موبایل
برای دریافت پیامک لینک دانلود، شماره موبایل خود را ارسال کنید.
دریافت اپلیکیشن موبایل

یا

برای دریافت پیامک لینک دانلود، شماره موبایل خود را ارسال کنید.
get-application