uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
user-iconورودورود به حساب کاربری


پیام مستقیم
پیام

باسلام لطفاازشرکت های دارای پروانه کسب درخواست نیروکنید شرکت خدماتی درخشش نگاربه شماره ثبت44254 بامجوزرسمی ازاتحادیه مربوطه آماده ارائه خدمات 1_امورمنزل وآشپزی 2_نگهداری ازکودکان 3_نگهداری ازسالمندان 4_نگهبانی وباغبانی 5_تنظیف ادارات وسازمانهای دولتی وخصوصی لطفافقط یک بارمارامتحان کنید 09174198128_09384093556بامدیریت ایزدیار