uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
فروشگاه قهوه افندی
فروشگاه قهوه افندی
فروشگاه قهوه افندی
کافی شاپ . تجهیزات کافی شاپ و رستوران . فروشگاه لوازم آشپزخانه . فروشگاه لوازم سفر . آموزش \ سایر
ارتباط مستقیم با کسب و کار
پیام مستقیم
تماس تلفنی
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
فروشگاه قهوه افندی
کافی شاپ . تجهیزات کافی شاپ و رستوران . فروشگاه لوازم آشپزخانه . فروشگاه لوازم سفر . آموزش \ سایر
گفتگو
تماس
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی