موبايل ZTE
موبايل ZTEموبایل
ارومیه، مرکز ارومیه
مشاهده روی نقشه
ارومیه، مرکز ارومیه
مشاهده روی نقشه
ارتباط مستقیم با کسب و کار
پیام مستقیم
آگهی‌ها

-

telegram
پیام مستقیم
پیام
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
موبايل ZTEموبایل
ارومیه، مرکز ارومیه
مشاهده روی نقشه
ارومیه، مرکز ارومیه
مشاهده روی نقشه
گفتگو
آگهی‌ها

-

telegram
پیام مستقیم
پیام
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی