uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
محصولات آماده ویژه تبریز
محصولات آماده ویژه تبریز
محصولات آماده ویژه تبریز
تره بار
ارتباط مستقیم با کسب و کار
پیام مستقیم
تماس تلفنی
فقط برای تبریز سبزی خوردنی آماده وسبزی آماده خردشده قورمه،آش،کوکو 
پذیرش سفارش برای منازل
آماده عقد قرارداد جهت تامین دایمی برای سوپرمارکت ها،فروشگاه های زنجیره ای ، رستورانها، ادارات،موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی  و...
زمان آماده سازی یک الی دو روز بستگی به ترافیک کاریمان
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
محصولات آماده ویژه تبریز
تره بار
گفتگو
تماس
فقط برای تبریز سبزی خوردنی آماده وسبزی آماده خردشده قورمه،آش،کوکو پذیرش سفارش برای منازل آماده عقد قرارداد جهت تامین دایمی برای سوپرمارکت ها،فروشگاه های زنجیره ای ، رستورانها، ادارات،موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی و... زمان آماده سازی یک الی دو روز بستگی به ترافیک کاریمان
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی