uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
ابزار صنعتی فرید
ابزار صنعتی فرید
ابزار صنعتی فرید
انواع دریل، فرز، اره برقی
ارتباط مستقیم با کسب و کار
پیام مستقیم
تماس تلفنی
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
ابزار صنعتی فرید
انواع دریل، فرز، اره برقی
گفتگو
تماس
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی