نشان برتر
نشان برترآموزش فنی و حرفه ای . آموزش کامپیوتر . آموزش کنکور . آموزش کامپیوتر
telegram
business-cover-placeholder
5
3 نفر
-%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100
-%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100
-%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100
پایین تر از چهار راه ولیعصر به سمت جمهوری خیابان هاشمی فر پلاک ۳۹
اتومکانیک(مکانیکی) ، برق خودرو(باطری سازی)، تعمیرات موتورسیکلت درجه 1و2 ، سرویس و نگهداری خودرو ، تون آپ (تنظیم کار موتور ) درجه 2 ، سیستم انژکتوری ، راهنمای گردشگری،رایانه(برنامه نویسی پایگاه داده ، تصویر سازی دیجیتالی، تولیدکننده چند رسانه ای، ، آموزش گرافیک ایندیزاین- ایلاستریتور-کرل-فتوشاپ -ICDL )،حسابداری مالی ، بورس و اوراق بهادر و ... + اخذ دیپلم رسمی کاردانش از آموزش و پرورش نشانی. تهران- پایین تر از چهار راه ولیعصر به سمت جمهوری ،خیابان هاشمی فر پلاک 39 مشاوره و ثبت نام. 02166977100
آگهی‌ها

امتیاز و نظر کاربران

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
business-cover-placeholder
نشان برتر
telegram
نشان برترآموزش فنی و حرفه ای . آموزش کامپیوتر . آموزش کنکور . آموزش کامپیوتر
5
پایین تر از چهار راه ولیعصر به سمت جمهوری خیابان هاشمی فر پلاک ۳۹
اتومکانیک(مکانیکی) ، برق خودرو(باطری سازی)، تعمیرات موتورسیکلت درجه 1و2 ، سرویس و نگهداری خودرو ، تون آپ (تنظیم کار موتور ) درجه 2 ، سیستم انژکتوری ، راهنمای گردشگری،رایانه(برنامه نویسی پایگاه داده ، تصویر سازی دیجیتالی، تولیدکننده چند رسانه ای، ، آموزش گرافیک ایندیزاین- ایلاستریتور-کرل-فتوشاپ -ICDL )،حسابداری مالی ، بورس و اوراق بهادر و ... + اخذ دیپلم رسمی کاردانش از آموزش و پرورش نشانی. تهران- پایین تر از چهار راه ولیعصر به سمت جمهوری ،خیابان هاشمی فر پلاک 39 مشاوره و ثبت نام. 02166977100
آگهی‌ها

امتیاز و نظر کاربران

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
5
3 نفر
-%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100
-%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100
-%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%17%18%19%20%21%22%23%24%25%26%27%28%29%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%46%47%48%49%50%51%52%53%54%55%56%57%58%59%60%61%62%63%64%65%66%67%68%69%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%100