uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
واکس پالیش حرفه ای به بصورت سیار
واکس پالیش حرفه ای به بصورت سیار
واکس پالیش حرفه ای به بصورت سیار
خودرو سواری
ارتباط مستقیم با کسب و کار
پیام مستقیم
تماس تلفنی
با سلام
ارائه کلیه خدمات پوساب و پالیش بصورت تخصصی با بهترین مواد موجود در بازار و با سفارش مشتری در محل مشتری
ارائه خشک شویی و صفر شویی سالن ماشین و درب ها با بهترین مواد در محل مشتری
بصورت سیار در خدمت شما هستم
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
واکس پالیش حرفه ای به بصورت سیار
خودرو سواری
گفتگو
تماس
با سلام ارائه کلیه خدمات پوساب و پالیش بصورت تخصصی با بهترین مواد موجود در بازار و با سفارش مشتری در محل مشتری ارائه خشک شویی و صفر شویی سالن ماشین و درب ها با بهترین مواد در محل مشتری بصورت سیار در خدمت شما هستم
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی