آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس و ارزهای دیجیتال
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس و ارزهای دیجیتالآموزش \ سایر
اصفهان، میرفندرسکی، منطقه ۶، آئینه خانه، هفت دست - بلوار آیینه خانه - چهارباغ بالا
مشاهده روی نقشه
09136030637
اصفهان، میرفندرسکی، منطقه ۶، آئینه خانه، هفت دست - بلوار آیینه خانه - چهارباغ بالا
09136030637
مشاهده روی نقشه
ارتباط مستقیم با کسب و کار
پیام مستقیم
تماس تلفنی
۳۰ ساعت آموزش تحلیل تکنیکال +روانشناسی معامله گری+ مدیریت ریسک و سرمایه
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
آموزش تحلیل تکنیکال در بازار بورس و ارزهای دیجیتالآموزش \ سایر
اصفهان، میرفندرسکی، منطقه ۶، آئینه خانه، هفت دست - بلوار آیینه خانه - چهارباغ بالا
مشاهده روی نقشه
09136030637
اصفهان، میرفندرسکی، منطقه ۶، آئینه خانه، هفت دست - بلوار آیینه خانه - چهارباغ بالا
09136030637
مشاهده روی نقشه
گفتگو
تماس
۳۰ ساعت آموزش تحلیل تکنیکال +روانشناسی معامله گری+ مدیریت ریسک و سرمایه
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی