uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
زعفران
زعفران
زعفران
سایر
ارتباط مستقیم با کسب و کار
پیام مستقیم
تماس تلفنی
فروش عمده زعفران
فقط یک گرمی موجود است
قیمت هر گرم ۲۵ هزارتومان
سفارش بالای ۱۰۰ عدد، هر گرم ۲۳ هزارتومان
فروش بصورت عمده ۲۰ عدد به بالا
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی
زعفران
سایر
گفتگو
تماس
فروش عمده زعفران فقط یک گرمی موجود است قیمت هر گرم ۲۵ هزارتومان سفارش بالای ۱۰۰ عدد، هر گرم ۲۳ هزارتومان فروش بصورت عمده ۲۰ عدد به بالا
امتیاز و نظر

امتیاز و نظر شما( لطفا در صورت شناخت این کسب و کار، سطح رضایت و نظر خود را بنویسید.)
راضی
معمولی
ناراضی