uneed-logo
همه‌ی شهر‌ها
همه‌ی شهر‌ها
قیمت:42,000 تومان
خرید مستقیم
خرید
فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا

فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا

دسته بندی:

کتاب فروشی

اصفهان، مشتاق دوم
پیام مستقیم
تماس تلفنی
فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا جورچین وسایل حمل و نقل🛺مناسب گروه سنی ۳ سال به بالا❤دارای ۲۰ جورچین ،دو رو ،همراه با معادل انگلیسی و دارای قطعه های محکم و بادوام👌🏻
بازی با این جورچین علاوه بر لذت و سرگرمی کودکان دادای اهداف و فواید زیر است:
۱.شناخت مشاغل
۲.تقویت مهارت حل مسئله
۳.افزایش دقت و تمرکز
۴.درک ارتباط اشکال
۵.هماهنگی چشم 👁و دست🖐
۶.افزایش دامنه ی واژگان

چون تنها ۲ قطعه ی درست با هم جور می شوند کودک به تنهایی می تواند یاد بگیرد🥰

قیمت: ۴۲ هزار تومان

#جورچین #حمل_و_نقل #شناخت_مشاغل #تقویت_مهارت_حل_مسئله #افزایش_دقت #افزایش_تمرکز #هناهنگی_چشم_و_دست #افزایش_دامنه_واژگان #نردبان_آبی #پیش_از_دبستان #کتاب_کودک_دانا
فروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا جورچین وسایل حمل و نقل🛺مناسب گروه سنی ۳ سال به بالا❤دارای ۲۰ جورچین ،دو رو ،همراه با معادل انگلیسی و دارای قطعه های محکم و بادوام👌🏻
بازی با این جورچین علاوه بر لذت و سرگرمی کودکان دادای اهداف و فواید زیر است:
۱.شناخت مشاغل
۲.تقویت مهارت حل مسئله
۳.افزایش دقت و تمرکز
۴.درک ارتباط اشکال
۵.هماهنگی چشم 👁و دست🖐
۶.افزایش دامنه ی واژگان

چون تنها ۲ قطعه ی درست با هم جور می شوند کودک به تنهایی می تواند یاد بگیرد🥰

قیمت: ۴۲ هزار تومان

#جورچین #حمل_و_نقل #شناخت_مشاغل #تقویت_مهارت_حل_مسئله #افزایش_دقت #افزایش_تمرکز #هناهنگی_چشم_و_دست #افزایش_دامنه_واژگان #نردبان_آبی #پیش_از_دبستان #کتاب_کودک_دانافروشگاه کتاب کودک و نوجوان دانا جورچین وسایل حمل و نقل🛺مناسب گروه سنی ۳ سال به بالا❤دارای ۲۰ جورچین ،دو رو ،همراه با معادل انگلیسی و دارای قطعه های محکم و بادوام👌🏻
بازی با این جورچین علاوه بر لذت و سرگرمی کودکان دادای اهداف و فواید زیر است:
۱.شناخت مشاغل
۲.تقویت مهارت حل مسئله
۳.افزایش دقت و تمرکز
۴.درک ارتباط اشکال
۵.هماهنگی چشم 👁و دست🖐
۶.افزایش دامنه ی واژگان

چون تنها ۲ قطعه ی درست با هم جور می شوند کودک به تنهایی می تواند یاد بگیرد🥰

قیمت: ۴۲ هزار تومان

#جورچین #حمل_و_نقل #شناخت_مشاغل #تقویت_مهارت_حل_مسئله #افزایش_دقت #افزایش_تمرکز #هناهنگی_چشم_و_دست #افزایش_دامنه_واژگان #نردبان_آبی #پیش_از_دبستان #کتاب_کودک_دانا
لینک به اشتراک گذاری
uneed.ir/posts/4vEiS87rvL8
لینک اشتراک گذاری کپی شد.

توضیحات آگهی

جورچین آموزشی وسایل حمل و نقل

جورچین وسایل حمل و نقل🛺مناسب گروه سنی ۳ سال به بالا❤دارای ۲۰ جورچین ،دو رو ،همراه با معادل انگلیسی و دارای قطعه های محکم و بادوام👌🏻
بازی با این جورچین علاوه بر لذت و سرگرمی کودکان دادای اهداف و فواید زیر است:
۱.شناخت مشاغل
۲.تقویت مهارت حل مسئله
۳.افزایش دقت و تمرکز
۴.درک ارتباط اشکال
۵.هماهنگی چشم 👁و دست🖐
۶.افزایش دامنه ی واژگان

چون تنها ۲ قطعه ی درست با هم جور می شوند کودک به تنهایی می تواند یاد بگیرد🥰

قیمت: ۴۲ هزار تومان

#جورچین #حمل_و_نقل #شناخت_مشاغل #تقویت_مهارت_حل_مسئله #افزایش_دقت #افزایش_تمرکز #هناهنگی_چشم_و_دست #افزایش_دامنه_واژگان #نردبان_آبی #پیش_از_دبستان #کتاب_کودک_دانا

نظرات کاربران